ข้าพเจ้านายเทพรัตน์  คำพร  บัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2t ผาการันดูลได้เข้าพบอธิการบดีร่วมรับฟังและมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นชมจากคณาจารย์และทีมอื่นๆที่ไปในครั้งนั้น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม museum pool 2021 จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมกับ 11 สถาบัน มาร่วมงานในครั้งนี้โดยทีมผการันดูลเป็นหนึางในนั้นที่ได้เข้าร่วมบูทในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำโครงการไปต่อยอดสู่ชุมชนและทีมผการันดูลก็ได้ทำและพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีความเปลี่ยนแปลงทำให้มีความน่าสนใจสร้างจุดยืนให้แก่ชุมชนและชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากส่วนนี้มีการสรา้งรายได้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะทีมงานได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการปลูกต้นดาวเรือง เพราะวันที่5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ จัด ณ บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านกระเจา  ซึ่งกิจกรรมนี้มีเยาวชนและผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกต้นดาวเรืองบรรยากาศในการทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้สิ้นเสร็จไปด้วยดี

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู