สวัสดีครับ ผมนายวรวิทย์  เขื่อนทอง ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การลงพื้นที่จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 กระผมและพี่ๆ คณะทีมงาน u2t รวมทั้งอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ต้นดาวเรือง ) ทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยทำร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านกระเจา  ซึ่งกิจกรรมนี้มีเยาวชนและผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ต้นดาวเรือง) จำนวน 180 ต้น  การทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้สิ้นเสร็จไปด้วยดี  เนื่องจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านบ้านกระเจาและคณะทีมงาน u2t ตำบลลำดวน

   

อื่นๆ

เมนู