ข้าพเจ้า นางสาวภานิตา ผลเจริญ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลลำดวน MS02 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ 1. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3. อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4. ดร.วิษณุ ปัญญายงค์

      

 

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมการย้อมสีเส้นไหม การย้อมสีให้สีติด สีไม่ตก และการสอนวิธีการทำน้ำยาซักผ้าไหมให้แก่กลุ่มทอผ้า 7  กลุ่มของตำบลลำดวน กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งก่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลก่อนทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆจึงนำไปสู่การจัดอบรมกิจกรรมดังกล่าว ในการย้อมผ้าไหม ของชาวบ้านที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนั้นจะไม่มีการทดสอบคุณภาพสีของเส้นไหมและไม่มีการกำหนดอุณหภูมิน้ำ

ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อหวังว่าการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านจะนำไปปรับใช้ในการย้อมเส้นไหมต่อไป โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ อาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี เป็นวิทยากรบรรยายและสอนปฏิบัติ การจัดอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู