1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีติดทนนาน สีไม่ตก ผ้าหอม ผ้านิ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS02 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีติดทนนาน สีไม่ตก ผ้าหอม ผ้านิ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

กระผมนายสุพศิน ช่วงไธสง  หลักสูตร : MS02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กระผมได้ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 ดังนี้
การปฏิบัติงานเดือนสิงหาคมกระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพิ่มเติมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแก้ไขปัญหาการย้อมผ้าให้สีติดทนนาน สีไม่ตก ทำให้ผ้าหอมผ้านิ่ม ด้วยนวัตกรรม โดยช่วงเช้ามีการอบรมและบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าในตำบลลำดวน จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 หมู่บ้าน
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าในตำบลลำดวนส่วนใหญ่พบปัญหาสีตก สีซีด ผ้าแข็งไม่นิ่ม ทางกระผมและผู้ปฏิบัติงานทีมU2Tตำบลลำดวน จึงได้นำกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการย้อมผ้าให้สีไม่ตก ติดทนนาน ผ้าหอม ผ้านิ่ม ด้วยนวัตกรรม นำโดยวิทยากรมานำพาทำการย้อมผ้าให้ออกมาสวยงามและมีคุณภาพ ตั้งแต่การทำน้ำยาซักผ้าจากโปรตีนไหม 100% ไปจนถึงการนำเส้นไหมลงไปต้มกับส่วนผสมต่างๆ จนออกมาเป็นผ้าไหมที่ มีสีติดทนนาน ผ้าหอม ผ้านิ่ม และสีไม่ตก และได้ทำการสอนการรีดผ้าไหมอย่างถูกวิธีให้ผ้านิ่มอีกด้วย
ทั้งนี้กระผมได้เป็นผู้ปฏิบัติถ่ายทำวีดีโอกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การอบรม บรรยายโดยวิทยา ไปจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การถ่ายทำวีดีโอในครั้งนี้เพื่อให้ได้เห็นถึงวิธีการทำงานและพัฒนาของพวกเราทีม U2T ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จากการลงปฏิบัติงานได้เล็งเห็นถึงความสามัคคีและความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลลำดวน ไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ที่ได้ร่วมกันเรียนรู้กิจกรรมที่พวกเราได้นำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ผ้าไหมของตำบลดำดวนมีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้น กระผมและพวกเราทีม U2T จะตั้งใจพัฒนาตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีชื่อเสียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายในตำบลลำดวน ต่อไป
https://youtu.be/fLTddy5xzuU

อื่นๆ

เมนู