สวัสดีครับ  ผมนายวรวิทย์   เขื่อนทอง ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การสำรวจพืชเเละผลไม้ตามฤดูกาลของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระผมและทีมงานพี่ๆนักศึกษาและพี่ๆประชาชน รวมทั้งคณาอาจารย์ ได้ร่วมกันวางแผนการสำรวจประเพณี  อาหาร พืช ผลไม้ซึ่งมีอยู่มากมายฤดูกาลที่มีอยู่ในตำบลลำดวน

ประเพณี  ในตำบลลำดวนจะมีประเพณีของชาวบ้านในแต่ละเดือนเป็นประเพณีประจำปีที่ชาวบ้านถือปฏิบัติตลอดทุกปี เช่น ประเพณีมะม๊วด เป็นประเพณีที่ใช้เสียงดนตรีเกี่ยวกับกันตรึมารักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้คน  ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ เป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายเขมรยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อรักษาอาหารเจ็บป่วย และประเพณี แซนโฎนตา เป็นประเพณีที่เป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวบ้านโดยจะนำอาหาร ข้าวต้นเป็นของเซ่นไหว้  อีกทั้งยังมีประเพณีอีกมากมาย เช่น บุญลอยประทีบ  เข้าพรรษา  บังออกเปรียะเเข เป็นต้น

อาหาร  พืช ผลไม้ประจำท้องถิ่นของชาวลำดวน ซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด   พืชจำพวกหม่อน อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ใบขี้เหล็กและผลไม้จำพวก กล้วย ฝรั่ง มะละกอ ชมพู่ ขนุน ส้มโอ ลูกตาล มะม่วง   เพื่อส่งเสริมแปรรูปพืชหรือผลไม้ในลักษณะต่างๆ นำทำขนม  เช่น นมตะนอด นมรันเจก นมกรก  นมดอกจอก  นมโชค นมกันเตรือม หรือนำมาทำอาหาร เช่น แกงขี้เหล็ก แกงเห็ด แกงเผือก หมกหม้อ ลาบปลาดุก เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลดรายจ่ายเกี่ยวกับอาหาร   โดยเป็นการนำพืชผลไม้ประจำฤดูกาลของชาวบ้านที่มีอยู่ในตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มาผลิตหรือมาแปรรูป

 

 

อื่นๆ

เมนู