1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน MS02:ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่มอบลายผ้าไหมลายให้กลุ่มทอผ้า,ทาสีแปลงโฉมตัวหนอนหน้าศูนย์ศิลปาชีพ,ทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน,ถ่ายทำวีดีโอ,ทำสบู่ดอกลำดวน

กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน MS02:ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่มอบลายผ้าไหมลายให้กลุ่มทอผ้า,ทาสีแปลงโฉมตัวหนอนหน้าศูนย์ศิลปาชีพ,ทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน,ถ่ายทำวีดีโอ,ทำสบู่ดอกลำดวน

ข้าพเจ้า นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสวาท ประเภท ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่มอบลายผ้าลายดอกลำดวนให้กับตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมหมู่17บ้านบุ,หมู่1บ้านลำดวน และได้ไปถ่ายรูปจับพิกัดพืชไม้ต่างๆที่ฟาร์มตัวอย่าง 

วันที่ 21  ตุลาคม 2564 นำทีมโดยอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูงและอาจาย์วิษณุ ปัญญายงค์ ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้ปฏิบัติงานเพื่อมอบลายผ้าไหม ซึ่งออกแบบโดยนักศึกษาในทีมคือ นายวีรพล ชึรัมย์ ออกแบบเป็นลายดอกลำดวนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลลำดวน

นำทีมงานสื่อ ถ่ายรูปพืชและจับพิกัดที่ฟาร์มตัวอย่าง  เป็นการถ่ายรูปที่หาพืชชนิดที่หายากแล้วในปัจจุบัน และได้แวะไปถ่ายรูปที่วัดบ้านลำดวน ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมของชาวบ้านตำบลลำดวน

กิจกรรมที่ 2 แปลงโฉมตัวหนอนที่ศูนย์ศิลปาชีพและถ่ายรูปแคนดิสที่ลำชี 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตำบลลำดวน นำทีมโดยคณะอาจารย์,ทีมผู้ปฏิบัติงานและทีมทหารที่ศูนย์ศิลปาชีพ ได้ร่วมมือร่วมแรงในการพัฒนาตัวหนอนไหม แปลงโฉมใหม่ 

ถ่ายรูปแคนดิสที่ลำชี ให้ความรู้่สึกแบบเพื่อนสาวไปเที่ยวด้วยกันแบบมีความสุข

กิจกรรมที่ 3 ทำความสะอาดวันลำดวนและร่วมทำบุญงานกฐินวัดลำดวน 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน เนื่องจากจะมีการจัดงานบุญกฐินในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำความสะอาดในส่วนของศาลาหลังใหม่ กวาด เช็ด ถู อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจ

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ร่วมทำบุญงานกฐินที่วัดบ้านลำดวน และได้ทำโรงทานผัดหมี่ โดยได้รวบรวมสมทบทำบุญตามกำลังศรัทธาในการทำโรงทานครั้งนี้ ไม่เพียงแต่อิ่มอกอิ่มใจ แต่ยังเห็นชาวบ้านที่มาทำบุญอิ่มท้องไปด้วย

กิจกรรมที่ 4 ทีมสื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 4 วัน เพื่อถ่ายทำวีดีโอในการแข่งขัน HACKATHON 

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2564 ทีมสื่อได้ลงพื้นที่ในการถ่ายทำวีดีโอในสถานที่สำคัญต่างๆในตำบลลำดวน เช่น วัดบ้านยาง วัดลำดวน ศูนย์ศิลปาชีพ ลำชี ฯลฯ และยังได้สัมภาษณ์บุคคลสำคัญเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีให้กับทีม “ผการันดูล”

กิจกรรมที่ 5 ทดลองทำสบู่ดอกลำดวน 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการทดลองทำสบู่ดอกลำดวน เพื่อเป็นอีก 1 ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากไหมแท้ 100% ผสมกับวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งดีต่อผิวแน่นอนค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู