ข้าพเจ้านาย พฤฒิธร มีชั้นช่วง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน หลักสูตร : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบล MS.02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 1-18 เดือนกันยายน 2564 ณ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  ได้มีอาหารขนมหวานและประเพณีแต่ละช่วงเดือน ตามโอกาสของแต่ละประเพณี สรุปได้ดังนี้

เดือน 1 แข เมียก : เล่นแม่มด, เล่นบังบ๊อด – มันเป็นพิธีโบราณของคนเชื้อสายเขมร  พิธีนี้ไม่มีความแน่นอนหรือไม่มีกำหนดตายตัวว่าจะต้องจัดขึ้นปีละกี่ครั้ง แล้วแต่ผู้จัดและความเชื่อ โดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดขึ้นเมื่อมีต้องการแก้บน มีลักษณะคล้ายการทรงเจ้าเพราะเชื่อว่าเทพหรือผีนั้น มี 2 พวก คือ พวกที่อยากได้สิ่งของโดยให้คนจัดให้กับพวกที่คอยมาดูแลมนุษย์ รำแม่มดจะทำขึ้นเมื่อผู้ป่วย ซึ่งรักษาโดยวิธีการปกติธรรมดาหรือรักษาที่โรงพยาบาล หรือแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย จึงต้องจัดพิธีกรรมรำแม่มดขึ้น การจัดให้มีการรำนั้นจะจัดขึ้นในช่วงเวลาหัวค่ำจนถึงเช้า

เดือน 2 แขเยเบาะ :

เดือน 3 แข เมียกทม : แซนเนี่ยะตา -“แซนโฎนตา” เป็นทั้งชื่อเรียกงานบุญ (ประเพณี)และคำเรียกเฉพาะพิธีช่วงเซ่น
ไหว้ดวงวิญญาณ และคงเป็นไปเช่นเดียวกับงานบุญหรือประเพณีเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ
ของกลุ่มชาวไทยในภาคอื่นๆ ภาคกลางเรียกวันสารท ภาคอีสานเรียกบุญข้าวสาก ภาค
เหนือเรียกบุญสลากภัต และภาคใต้เรียกบุญเดือนสิบ หรือบุญชิงเปรต ชื่อประเพณี“แซนโฎน
ตา” นี้อาจเรียก “บ็อน (แค) เบ็ณฑ์” หรือ “บุญสารทเดือนสิบเขมร” ก็ได้

เดือน 4 แข ประกุน : นิยมแต่งงานคู่บ่าวสาวมักจะสู่ขอฝ่านหญิงตามประเพณี

เดือน 5 แข แจด : เล่นตรุษ วันชึ้นปีใหม่

เดือน 6 แข ปิสาข : แซนเนี่ยะตา(นิยมบวชลูกหลาน)

เดือน 7 แข เจส : ฤดูไถว่าน ปลูกข้าว

เดือน 8 แข อาสาท : เข้าพรรษา ทำบุญ ( ถวายเทียนพรรษา)

เดือน 9 แข สราย : ฤดูกาลทำนา (ลงแขกทำนา)

เดือน 10 แข พอระบ๊อก : บุญเดือน 10 (ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย)

เดือน 11 แข อาสุจ : บุญออกพรรษา- ตักบาตเทโว (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)

เดือน 12 แข กระเดิก : บุญลอยประทีป, ลอยกระทง (ขอพรแม่ธรณี)

 

ดังนั้น กระผมได้้ทราบว่า ประเพณี ของหมู่บ้าน โดยการมีทำประเพณีตามดังกล่าว ข้อมูลเบื่องต้นและจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประเพณีและขนมหวานของตำบลทั้ง 18หมู่บ้าน ต่อจากนั้น  ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ พื้นที่เกิดโรคระบาด โควิด-19 ลงประสานงานกับ โรงพยาบาลส่วนตำบล หนองพรวง เพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมาลงในระบบ อีกต่อ บัดนีด ข้าพเจ้าคิดว่าโรคระบาด โควิด-19 จะหมดไปอย่างเติมรูปแบบ แล้วตำบลลำดวนคงจะมีนักท่องเที่ยว อย่างแน่นอน.

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู