สวัสดีครับ ผมนายวรวิทย์  เขื่อนทอง ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การกรอกข้อมูลเกษตรกรตำบลลำดวนเข้าสู่ระบบ

วันที่ 8  ทีมงาน u2t ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล เกษตรกร ในตำบลลำดวนของชาวบ้านบ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น เกษตรกรที่ทำการปลูกข้าว อ้อย   เกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ เป็น วัว ควาย) เป็นต้น

 

เมื่อทีมงานได้ทำการสำรวจเเละเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในตำบลลำดวนให้คณะนักศึกษา u2t ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ  โดยกระผมได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูลเกษตรกรของชาวตำบลลำดวนเข้าสู่ระบบ

 

อื่นๆ

เมนู