ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

โดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์และทำสบู่เหลว

โดยในส่วนแรก วิทยากรจะนำชาวบ้านทำ เจลแอลกอฮอล์ ก่อนโดยใช้ทีมงานตำบลลำดวนบางส่วนเข้าไปร่วมช่วยเหลือให้เเต่ละกลุ่ม หลังจากนั้น วิทยากรก็ได้พาชาวบ้านทำสบู่เหลวล้างมือ จากกิจกรรมครั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ชาวบ้านจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได้ โดยการทำเจลแอลกอฮอล์ หรือการทำสบู่เหลว
เเละ ตัวข้าพเจ้านั้น ได้รับผิดชอบถ่ายภาพ ในกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์และทำสบู่เหลว

 

นอกจากนี้ ทางทีมงานตำบลลำดวน ยังได้เข้าร่วมโครงการ hackathon โดยมีทีมงานบางส่วนได้เข้าร่วมการนำเสนอ และสุดท้าย ทีมงานก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Tags:

อื่นๆ

เมนู