ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 


โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด

และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

ได้รับมอบหมายงาน จาก อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง  กรอกข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวลงในระบบ https://cbd.u2t.ac.th/tabs/bio-categories

  • การปฏิบัติงาน
  • ได้กรอกข้อมูล ด้านแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 หมู่บ้าน (ม.2 ม.5 ม.8 ม.11 ม.14 ม.17)
  • ได้แปลงค่า ละติจูด ลองติจูด พิกัด ลงในระบบงานในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
  • ได้แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้กับ ทีม นักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายงาน ด้านแหล่งท่องเที่ยว

โดยสรุปได้ว่า 6 หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลลงในระบบ มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  • ป่าริมฝั่งชี ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  • ลำน้ำชี ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  • ป่าหนองจบก ตั้งอยู่ หมู่ 5 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  • โครงการศูนย์ศิลปาชีพ ตั้งอยู่ หมู่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

  • ป่าชุมชนหนองปูน ตั้งอยู่ หมู่ 17 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  • แหล่งน้ำธรรมชาติหนองปูน ตั้งอยู่ หมู่ 17 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

    

อื่นๆ

เมนู