ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

การปฏิบัติงาน 

1.กิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ในการใช้ศาสตร์​พระราชา​ และจัดการสิ่งแวดล้อม​ หมู่8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​ จำนวน 6 ครัวเรือน

โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำ แผ่นพับเกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน
โดยประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ?
2. ประเภทของธนาคารน้ำใต้ดิน
3. วัสดุอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
4. ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
5. ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

และในวันที่ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในเรื่องของการถ่ายภาพ เพื่อให้มีรูปเป็นหลักฐานในการทำงานแก่ทุกๆคน

 

ภาพการดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู