ข้าพเจ้า นางสาวเสาวณีย์ ทองพูน ประเภท นักศึกษา  หลักสูตร : MS02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนมิถุนายน 2564 ณ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 


เนื่องจากสถานณการณ์ covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน covid-19 ในพื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการวางแผนการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่ระบาดของ covid-19 ทางทีมจึงได้มีการอบรมการป้องกัน covid-19 เพื่อความปลอดภัยในชุมชน และได้มีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับชุมชน จากนั้นได้มีการร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดวัดให้สะอาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม….

อื่นๆ

เมนู