1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02: ลงพื้นที่​โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​

MS02: ลงพื้นที่​โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ต.ลำดวน​ อ.กระสัง​

ข้าพเจ้านางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนเมษายน  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านประดู่  เพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อช่วยจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียและน้ำขังภายในครัวเรือน ในช่วงเช้าได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องวิธีการทำ วัตถุประสงค์ของการจัดทำและประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน จากการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและชาวบ้านในชุมชน หมู่ 8 บ้านประดู่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในครัวเรือนเป็นอย่างดี

 

จากที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูล พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประสบปัญหา น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังภายในครัวเรือน ทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยุ่ตลอดเวลา และมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ข้าพเจ้ากับทีมงานและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรม “ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)” ซึ่งใช้หลักการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือใช้เศษไม้ ขวดบรรจุน้ำ เศษอิฐ หิน กรวดน้ำ ฯลฯ ใส่แทนดินที่ขุดออกไป โดยนำน้ำที่มีบนดินสู่ใต้ดิน  แนวคิดนี้เป็นเสมือนการออมน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังอีกด้วย ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงปัญหาของชาวบ้านในหมู่บ้านประดู่ และได้นำศาสตร์ของพระราชามาช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบระบบปิด เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านประดู่ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้คือ นายวันเฉลิม  ปิ่นแก้ว  รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ต่อมาข้าพเจ้าและคณะทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ตามบ้านเรือน ได้ช่วยกันขนวัสดุอุปกรณ์ คือ หิน ผ้าแยงเขียว เศษอิฐ ขวดแก้ว ยางรถยนต์ ท่อ PVC เพื่อใส่ลงไปในบ่อ ขุดบ่อบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง จากนั้นใส่วัสดุที่มีลงไป ใช้ผ้าแยงเขียวคลุมแล้วใช้หินเล็กถมปากบ่อ แล้วทำการทดสอบการไหลของทางน้ำทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการริเริ่มทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินครั้งแรก มีชาวบ้านให้ความสนใจรวมทั้งหมด 15-20 หลังคาเรือน เป็นชุมชนตัวอย่างในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของตำบลลำดวน  ต่อมาชาวบ้านเห็นความสำคัญของการทำธนาคารน้ำใต้ดินมากขึ้น ช่วยจัดการปัญหาระบายน้ำเน่าเสียและน้ำท่วมขัง จัดการกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆครัวเรือนให้น่าดู น่าอยู่ และน่ามองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่าชาวบ้านประสบปัญหา น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังภายในครัวเรือน ทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลา จากปัญหาดังกล่าว ได้นำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน มาช่วยจัดการปัญหาให้ชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านประดู่  ชาวบ้านเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของโครงการและให้ความร่วมมือในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี และนอกจากนี้โครงการธนาคารน้ำใต้ดินยังเป็นโครงการที่ช่วยชาวบ้านจัดการปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและยั่งยืนอีกด้วย 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู