1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ฝากน้ำกับดิน จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่ามอง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

MS02 : สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ฝากน้ำกับดิน จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่ามอง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์                          หลักสูตร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปํญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมและกระจายรายได้ในตำบลลำดวน MSO2

เมื่อวันที่ 29  เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นำโดยนายประสาน  บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฎิบัติงานในโครงการ เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ศาสตร์พระราชา และจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่ามอง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ ศาสากลางหมู่บ้าน บ้านประดู่ ต.ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีวิทยากร นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว ร่วมบรรยายในครั้งนี้  มีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมเป็นจำนวนมาก

    

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชนบ้านประดู่เป็นพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สกปรก การทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงเหมาะที่จะนำมาแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากที่ได้รับความรู้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ชาวบ้านเเละทีมงานในโครงการจึงได้ลงมือขุดเจาะธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านประดู่ โดยวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เริ่มจากขุดบ่อลึกประมาณ 2.5 เมตร และทำสะดือในหลุมอีกประมาณ 20 เซนติเมตร นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ จากนั้นปูรองก้นบ่อด้วยวัสดุ เหลือใช้ เช่น ก้อนอิฐ ก้อนหิน ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดพลาสติก จากนั้นคลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ

เมื่อเกิดน้ำท่วมขังจะไหลหายลงไปในบ่อนี้ สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้ จึงจุดประกายให้ชาวบ้านตื่นตัวนำไปขยายผลทำต่อเนื่องในทุกครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาน้ำท่วม น้ำในบ่อยังสร้างความชุ่มชื่นให้ผืนดิน จึงเอื้อต่อการเพาะปลูกพืชผล เมื่อเกษตรกรเกิดรายได้ ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรก็จะเบาบาง ส่วนเศษวัสดุ ปูรองบ่อนั้น จะช่วยลดปริมาณขยะ และที่สำคัญเมื่อไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ยุงลายซึ่งเป็นตัวพาหะนำโรคไข้เลือดออกก็จะไม่มีแหล่งเพาะขยายพันธุ์อีกต่อไป วงจรของโรคร้ายแรงนี้ก็จะค่อยๆหายไปในที่สุด จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทำได้ไม่ยาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า แก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง-น้ำแล้ง สามารถนำไปปรับใช้ได้ในพื้นของตน

อื่นๆ