1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 -โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 -โครงการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 8​ บ้านประดู่​ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน เมษายน ได้ดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้ และลงมือปฏิบัติในโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน โดยมีนายประสาน  บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ศาสตร์พระราชา และจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่ามอง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านประดู่ ต.ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าชาวบ้านบ้านประดู่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังบริเวรน้ำทิ้งในครัวเรือนทำให้ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการรบกวนเพื่อนบ้าน และยังทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำมาสู่ปัญหาโรคที่มียุงเป็นพาหะอีกมากมาย การทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยดูดซับน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินอุ้มน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง และยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขังอีกด้วย “ธนาคารน้ำใต้ดิน ” ซึ่งใช้หลักการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือใช้เศษไม้ ขวดบรรจุน้ำ เศษอิฐ หิน กรวดน้ำ ฯลฯ ใส่แทนดินที่ขุดออกไป โดยนำน้ำที่มีบนดินสู่ใต้ดินเป็นเสมือนการออมน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพ และชั้นดินของแต่ละพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย จากนั้นใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน) ท่อนไม้ หรือเศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์ นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมา

ผลจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี และเป็นผลดีอย่างชัดเจนในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องน้ำทิ้ง น้ำเน่าเสีย น้ำท่วมขัง โครงการธนาคารน้ำใต้ดินยังเป็นโครงการที่ช่วยชาวบ้านจัดการปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดี

    

    

    

 

 

อื่นๆ

เมนู