1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 :กิจกรรมการปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลและกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS02 :กิจกรรมการปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลและกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน ทำตัวหนอนปรับ​ภูมิ​ทัศน์​ สถานที่หน้าศูนย์ศิลปาชีพ ซ่อมแซมทาสีตัวหนอน และป้ายโครงการ  และมีพระครูสังฆรักษ์โกศล  โกสโล  เจ้าอาวาสวัดบ้านไทร  และนัก​ท่องเที่ยว​ จากประโคนชัย​ อยากมาเยี่ยมชมวิถีแห่งผืนผ้าแบบฉบับผการันดูล  เลยถือโอกาสจัดทริปปฐมฤกษ์แห่งฤดูกาล  ให้เยี่ยมชมวัฏจักร​น้องไหม ประบวนการทำผ้าไหม​ ไปชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมที่วัดลำดวน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มทอผ้าไหมหมู่ 11 เป็นของฝากกลับบ้าน

         

กิจกรรมการมอบลายผ้าไหมให้กับกลุ่มทอผ้าหมู่11 และกลุ่มทอผ้าหมู่1 ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานได้ออกแบบลายผ้าไหมลายผการันดูล เพื่อเป็นลายเอกลักษณ์ประจำตำบลลำดวน และมอบเส้นไหมให้กับแม่ๆทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อจะนำไปมัดหมี่ลายผการันดูล และทอเป็นผืนผ้า

 

กิจกรรมต่อมา  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมทำความสะอาดวัดบ้านลำดวน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในงานทอดกฐินสามัคคี

   

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตำบลลำดวนและถ่ายทำคลิปวิดีโอที่จะแข่งขันแฮกธอนในวันที่ 15-19 พฤศจิกายนนี้ ได้แก่ วัดบ้านยาง วัดบ้านลำดวน ฝ่ายเก็บน้ำห้วยเจมิง

   

กิจกรรมต่อมา ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น เก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่น และเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นบ้านกระโดน หมู่ 9 ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

   

อื่นๆ

เมนู