1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ลงพื้นที่การสำรวจวัตถุดิบ พืชผลไม้ในชุมชนและอาหารพื้นถิ่น ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

MS02 : ลงพื้นที่การสำรวจวัตถุดิบ พืชผลไม้ในชุมชนและอาหารพื้นถิ่น ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

  1. ข้าพเจ้า นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกันยายน 

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อเรื่อง ของดีในท้องถิ่นตำบลลำดวน โดยมีข้อมูลหลักดังนี้ 1. ขนมพื้นถิ่นและประเพณีท้องถิ่น 2. วัตถุดิบในชุมชน และพืช ผลไม้ในชุมชน ซึ่งได้จัดกลุ่มแบ่งเป็น 2 ทีม  ทีมละ 10 คน ในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว

ข้าพเจ้าและเพื่อนในทีมได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลและสำรวจข้อมูล ในหัวข้อ พืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล  จากการสัมภาษณ์หมวดสมมารท สารมาท และแม่พันนี ผู้ดูแลศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าตำบลลำดวน มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ชาวบ้านลำดวนจะมีการปลูกข้าว อ้อย มันสัมปะหลัง ปลูกหม่อน และปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย มะม่วง  มะละกอ ฝรั่ง ชมพู่ ขนุน ส้มโอ ลูกตาล ใบเตย ส่วนมากจะนิยมปลูกไว้รับประทานเล่น รับประทานภายในครอบครัว และตำบลลำดวนจัดเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย สำหรับผักและผลไม้ ทั้งความหลากหลายทางสายพันธุ์เช่นกัน ทั้งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีถิ่นกำเนิด และสายพันธุ์ที่นำเข้ามาเพาะขยายพันธุ์ได้ดี และได้สอบถามเกี่ยวกับวัตถุดิบในชุมชน ว่าในแต่ละเดือนมีวัตถุดิบในชุมชนที่จะนำมาประกอบอาหารพื้นถิ่นในลำดวนได้บ้าง เช่น ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะได้ “เมนูละแวกะดาม” (กะดาม หมายถึง ปูนา) หลังจากเสร็จฤดูการเกี่ยวกับข้าวเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะพากันไปขุดปูนามาประกอบอาหาร เพราะช่วงนี้ปูนามีรสชาติ มัน อร่อย เมนูละแวกะดาม มีวัตถุดิบดังนี้ ปูนา พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม น้ำปลา ผงปรุงรส และน้ำปลาร้า “เมนูจรั๊วะโดง”มีวัตถุดิบดังนี้ ปลาทู กะทิ พริก หอมแดง กระเทียม น้ำปลา ผงปรุงรส และอีกเมนูที่มาลำดวนแล้วห้ามพลาดก็คือ หมี่ยำ เป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอกระสัง มีวัตถุดิบดังนี้ เส้นหมี่ยำ(เส้นเล็ก) ปลาป่น ตะไคร้ซอย ต้นหอมซอยใบแมงลัก น้ำมะขามเปียก พริกป่น น้ำปลา น้ำตาล ผงปรุงรส เเละเมนูอื่นๆอีกหลายอย่าง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู