ดิฉันนางเรณู ประจันบาล ภาคประชาชนหลักสูตร MS02 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในเดือนกรกฎาคม

ในขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรงมากขึ้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจ ตำบลลำดวน อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้

วันที่ 26 กรกฎาคม มีการลงพื้นที่อบรมจากทีมงานตำบลลำดวนพร้อมคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ อบต.ลำดวนโดยเริ่มจากส่งหนังสือเชิญท่าน อสม.หมู่ละ 2 คนทั้ง 18 หมู่บ้าน รวมจำนวน 36 คน้ โดยได้อบรมให้ความรู้ในการทำเจลแอลกอฮอล์ลางมือและอบรมทำครีมอาบน้ำจากโปรตีนไหมซึ่งโปรตีนไหมเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วจึงนำมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

วันที่ 4 กรกฎาคม ร่วมประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานลงพื้นทอบรมให้ความรู้ในแต่ละหมู่บ้าน ณ มอราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 กรกฎาคม ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำน้ำยาซักผ้าไหมจากโปรตีนไหมกับกลุ่มผ้าไหมของคุณป้าอมรรัตน์และเพื่อนๆในกลุ่มประมาณ 6-7 คน ในการทำน้ำยาซักผ้าไหมนั้น เนื่องจากมีเส้นไหมที่สามารถนำมาทำโปรตีนไหมเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นทุนอยู่แล้ว

อื่นๆ

เมนู