1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. ร่วมกิจกรรมกับทีมงานตำบลลำดวนเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของอำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมกิจกรรมกับทีมงานตำบลลำดวนเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของอำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางเรณู ประจันบาล ประเภทประชาชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ ปัญญายงค์

วันที่ 25 ตุลาคมได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานใน ตำบล ลำดวน ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงพัฒนาทาสีกำแพงหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพตำบล ลำดวน โดยได้ร่วมกันทาสีป้ายและกำแพงหน้าศูนย์ศิลปาชีพ โดยด้านรอบข้างได้ทาเป็นสีฟ้าและปรับปรุงทาสีตัวหนอนไหมที่อยู่ข้างหน้าศูนย์ศิลปาชีพจำนวน 2 ตัวด้วย

จากนั้นก็ได้เดินทางร่วมกับคณะนักท่องเที่ยวจาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ ที่ได้จัดทริปมาท่องเที่ยว ตำบล ลำดวน เป็นทริปย่อยจำนวน 1 รถตู้ ประมาณ 10 ท่านซึ่งในจำนวนนี้มีพระคุณเจ้าพระสงฆ์มาด้วยประมาณ 6 รูป

โดยเริ่มจาก มาถึงเวลาประมาณ 3-4 โมงก็ลงที่หน้าบริเวณ อบต. ลำดวน เพื่อรับประทานอาหารตามร้านค้า ที่ทางทีมงานของเราได้จัดโปรโมทไว้ในหน้าเพจ facebook ต่างๆจากนั้นก็มาที่ศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในศูนย์ศิลปาชีพโดยมีแม่พรรณีเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอบคำถามจากนักท่องเที่ยว จากนั้นก็ไปที่วัดบ้านลำดวนซึ่งเป็นวัดที่เพิ่งสร้างกุฏิเสร็จใหม่โดยในกุฏินั้นรอบข้างกุฏิได้มีการนำผ้าไหมที่มัดเป็นลวดลายต่างๆไปประดับตามกำแพงบริเวณด้านข้างจนเต็มกุฏิทั้งหมดซึ่งเป็นผ้าไหมที่ชาวบ้านได้ทำการบริจาคมาให้วัดโดยมีความเชื่อว่าเมื่อบริจาคไปแล้วจะเกิดบุญกุศลอย่างยิ่งกับตัวเองและครอบครัวท่านเจ้าอาวาสจึงได้นำมาใช้ประดับตกแต่งบนกำแพงวัด

จากนั้นก็เดินทางไปบ้านลำดวนเพื่อชมผ้าไหมที่ชาวบ้านได้นำมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมจุดเดียว ณ บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และมีกลุ่มแม่บ้านที่ได้ทำการทอผ้าไหม มารวมตัวกันเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในการมาครั้งนี้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่มาได้ซื้อผ้าไหมของชาวบ้านเป็นจำนวนหลายสิบผืนกลุ่มแม่บ้านที่ขายผ้าไหมได้เกิดความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้เข้าชุมชนเป็นจำนวนเงินประมาณ 20,000 บาทเลยทีเดียว

จากนั้นก็พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่อที่ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านกระเจาหมู่ที่ 7 ตำบลลำดวนซึ่งนักท่องเที่ยวก็ได้ซื้อผักที่บรรจุพร้อมจำหน่ายในฟาร์มตัวอย่างเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นเหมาหมดเลยทีเดียว เนื่องจากนักท่องเที่ยวบอกว่ามีราคาถูกน่าซื้อเพื่อนำไปรับประทานและเป็นของฝากแก่คนที่บ้าน ปิดทริปนี้ลงที่ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริพร้อมกับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นรถตู้โดยสารให้เดินทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยค่ะ

วันที่ 8 พฤศจิกายนได้ร่วมกับทีมงานบ้านกระเจาหมู่ที่ 7 ตำบลลำดวนเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อคีย์ข้อมูลเข้าระบบซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเก็บรวมกัน 2-3 วันได้ประมาณ 90 กว่าคนและทำการส่งข้อมูลให้น้องนักศึกษาได้คีย์เข้าในระบบค่ะ

อื่นๆ

เมนู