ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา
3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงาน
—————————————————————————————————————————————————————————

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการประชุมเพื่อแบ่งกลุ่ม และแจ้งรายละเอียดการทำงานประจำเดือน ที่ชั้น 5อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยข้าพเจ้านั้นได้รับมอบหมายให้เป็นกลุ่มทีมงานทำสื่อ

ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมแปรรูปพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากร เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการทำพวงกุญเเจเป็นรูปดอกลำดวน เเละมีการทำเข็มกลัดอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มทอผ้าไหมของชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิิ้น 7 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มแกะลาย บ้านลำดวน หมู่1
2) กลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4
3) กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่ 7
4) กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หมู่ 11
5) กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวนใต้ หมู่16
6) กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17
7) กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18
โดยทางทีมงานและชาวบ้านได้ร่วมกันทำพวงกุญเเจจากเศษผ้า ออกมาได้อย่างสวยงาม เเละทางชาวบ้านก็ได้พวงกุญเเจเป็นของกลับบ้านไปพร้อมกับความรู้ในการทำพวงกุญเเจไปด้วย
ซึ่งข้าพเจ้านั้น ได้รับมอบหมายในการบันทึกภาพในการทำกิจกกรรมครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ในช่วงเย็น ทางทีมงานบางส่วนก็ได้มีการลงไปถ่ายทำการแสดงกันตรึมพื้นบ้านของคุณตาในวัดบ้านยาง หมู่ที่ 4

อื่นๆ

เมนู