ข้าพเจ้านาย ศักดิ์พล การกระสัง ประเภทประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์   หลักสูตร การปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวหนอนไหม ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวหนอน แปลงโฉมตัวหนอนไหม โดยได้รับความร่วมมือจากทีมทหารที่ดูแลศูนย์ศิลปาชีพ เป็นแรงสำคัญในการพัฒนาในครั้งนี้

การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม และให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัย ผู้ที่ได้ประโยชน์แรกสุด ไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่คือ คนในชุมชน     นักท่องเที่ยวมาชื่นชมเป็นครั้งคราวแต่คนในชุมชน คือผู้ได้รับประโยชน์ในระยะยาวจนถึงรุ่นลูกหลาน เมื่อพูดถึง “ภูมิทัศน์” เรามักจะนึกถึงภาพพื้นที่ที่มีความสวยงาม แต่ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ถ้าจะใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ล้วนจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการทั้งสิ้นแต่เมื่อเราพูดถึงความสวยงาม ก็มักจะมีคําถามตามมาให้พิจารณาต่อว่า“สวยของฉัน”(ชุมชน) กับ “สวยของเธอ”(นักท่องเที่ยว) เหมือนกันหรือไม่ อาจเป็นความสวยงามคนละมุมมอง เช่น ตัวหนอนไหมหน้าศูนย์ศิลปาชีพ สวยในสายตาของนักท่องเที่ยวแต่ทรุดโทรม ในความรู้สึกของคนในชุมชน ดังนั้นโครงการ จึงควรมีนิยามเกี่ยวกับภูมิทัศน์ที่ช่วยให้ชุมชนเข้าใจถูกต้อง

                           

                           

ภูมิทัศน์พื้นถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกิดจากมนุษย์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะภูมิประเทศเดิม

                           

แม้แต่ “ท่าที” ของคนในชุมชน ก็ช่วยทําให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจได้ ตั้งแต่ก้าวแรก การเข้ามาในชุมชน ไม่เหมือนการเช็คอินในโรงแรมที่มีพนักงานต้อนรับ      ช่วยยกกระเป๋าเข้าห้อง เปิดไฟเปิดแอร์ให้ นักท่องเที่ยวคาดหวังบริการอย่างนี้เมื่อพักที่โรงแรม แต่การพักในชุมชน นักท่องเที่ยวรู้ดีว่าต้องดูแลตัวเอง หากคนในชุมชนมีความโอบอ้อมอารี รองรับนักท่องเที่ยวเหมือนญาติที่เดินทางมาไกล ทริปท่องเที่ยวนั้นก็เริ่มต้นด้วยความสุขใจ

           

             

             

             

ภูมิทัศน์ คือความสวยงามที่หมายถึง ความเป็นระเบียบและความปลอดภัย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เป็นวิถีชุมชน การปรับภูมิทัศน์หน้าบ้าน หากรั้วบ้านเป็นแนวกระถิน ก็ไม่จําเป็นต้องสร้างรั้วคอนกรีต เพียงแต่ตัดเล็มต้นกระถิน ริมรั้วให้งามตา ดูเป็นระเบียบ “ตัวหนอนไหมใหญ่ยักษ์” อาจจะดูตื่นตาในช่วงแรกๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป การไม่มีเจ้าของดูแลรักษา สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เหล่านั้นก็ทรุดโทรมลง                                                                                                                                     การปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่น ควรพิจารณาเรื่องความสวยงามที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เปิดให้เห็นจุดเด่น เช่น      ถ้าเป็นชุมชนที่มีแม่นํ้า คลอง ก็ควรจะมองเห็นสะพานข้ามคลอง เห็นคุ้งนํ้าที่สวยงาม เห็นต้นไม้ใหญ่ริมนํ้า แทนการสร้างรั้วกั้นสายตา หากต้องมีการสร้างแนวเขื่อน ก็ไม่ควรใช้แนวรั้วสเตนเลส เพราะไม่เข้ากับวิถีชีวิตชนบท ขาดเสน่ห์ แห้งแล้ง ไม่มีชีวิตชีวา ท้องถิ่นที่ไม่ชํานาญเรื่องนี้ควรจะศึกษาจากพื้นที่อื่นๆ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการปรับภูมิทัศน์คือ เมื่อปรับแล้วหรือสร้างขึ้นมาแล้ว มีคนไปถ่ายรูปด้วยความประทับใจบางชุมชนมีต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี หวงแหน ต้องการอนุรักษ์ โดยการล้อมต้นไม้ด้วยรั้วสเตนเลส ก็เท่ากับทําลายเสน่ห์และมนต์ขลังของพญาไม้นั้นไปโดยปริยาย

 

อื่นๆ

เมนู