การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเดือน เมษายน  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของกระผม นาย สุพศิน ช่วงไธสง (บัณฑิตจบใหม่) มีดังนี้

จากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในชุมชนหมู่บ้านประดู่ พบว่า ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำมาก มีน้ำท่วมขังบริเวณกว้าง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและน้ำสกปรก ชาวบ้านต้องประสบปัญหากับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนัก ทางทีมปฎิบัติงานประจำตำบลลำดวนรวมถึงกระผมจึงได้จัดทำ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อช่วยดูดซับน้ำนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียและน้ำท่วมขังอีกด้วย ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินจึงเหมาะสมที่จะนำมาแก้ปัญหาที่ว่าไว้ดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แบบระบบปิด เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือนในชุมชนบ้านประดู่ ดังนั้นทีมปฏิบัติงานรวมถึงกระผมประจำตำบลลำดวน พร้อมทั้งชาวบ้านภายในชุมชน หมู่ 8 บ้านประดู่ ได้เริ่มขั้นตอนจากขุดบ่อลึกประมาณ 2.5 เมตร และทำสะดือในหลุมอีกประมาณ 20 เซนติเมตร ขั้นตอนต่อมานำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ ต่อด้วยปูรองก้นบ่อจากวัสดุที่เหลือใช้ ได้แก่ ก้อนอิฐ,ก้อนหิน,ยางรถยนต์,กระป๋องน้ำ,ขวดพลาสติก,ผ้าไนล่อน,ขวดแก้ว,ยางรถยนต์ เหตุผลที่ต้องใช้ท่อ PVC นั้นเพื่อใส่ลงไปในบ่อ ต่อมาใช้ผ้าไนล่อนคลุม แล้วใช้หินละเอียดถมปากบ่ออีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ ทั้งนี้ในการทำงานของกระผมในวันนั้น กระผมได้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพและวีดีโอลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำการปฏิบัติงานของทีมงานประจำตำบลลำดวน และ ชาวบ้านภายในชุมชนบ้านประดู่

 

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานรวมถึงกระผมได้รับความร่วมมือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือ  ช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในครัวเรือนเป็นอย่างดี เพื่อสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ตามชื่อโครงการ บริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้ศาสตร์พระราชา และจัดการสิ่งแวดล้อม ให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง หมู่8 บ้านประดู่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู