สวัสดีครับ  ผมนายวรวิทย์   เขื่อนทอง ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ณ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564  กระผมและคณะ u2t ตำบลลำดวนรวมทั้งอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ตำบลลำดวนเพื่อทำการถ่ายวีดีโอเเละรูปภาพ  เพื่อใช้ในการแข่งขันประกวด ทีมผการันดูล โดยกระผมทำหน้าที่ถ่ายภาพและช่วยพี่ๆและอาจารย์จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการถ่าย

 

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กระผมเเละคณะ u2t ตำบลลำดวน และคณาจารย์ได้ทำการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำพวงกุญแจให้แก่ชาวบ้านในตำบลลำดวน โดยในภาคเช้าเเละภาคบ่าย  ชาวบ้านได้ทำกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากเศษผ้าไหมที่เหลือจากการใช้ทำสิ่งต่างๆ เช่น การตัดชุดที่เป็นผ้าไหม  โดยผ้าไหมที่เหลือจากการใช้ได้นำมาใช้ในการทำพวงกุญแจ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปจากผ้าไหม  มาให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลลำดวน  ในกิจกรรมนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  สนใจที่จะรับความรู้ในครั้งนี้เเละมีความสุขจากการทำกิจกรรม

     

       

อื่นๆ

เมนู