สวัสดีครับ  ผมนายวรวิทย์   เขื่อนทอง ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ :  จัดกิจกรรมอบรมการทำเจลแอลกอฮอร์และสบู่เหลว  ณ ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่  26  มิถุนายน 2564  กระผม ทีมงาน u2t ตำบลลำดวน และอาจารย์ ได้จัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอร์และสบู่เหลวแก่ชาวบ้าน โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม

โดยกิจกรรมแรก การทำเจลแอลกอฮอร์ ให้แก่ชาวบ้าน โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 หมู่บ้าน ชาวบ้านให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี  ส่งผลให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอร์ สามารถนำไปใช้ประโน์จากสถานการณ์ โควิด19 ได้

กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการทำสบู่เหลว  จากโปรตีนไหม   ซึ่งชาวบ้านทุกคนจากตัวแทนแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เนื่องจากจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำสบู่จากโปรตีนไหม  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู