หลักสูตร การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายศาศวัต ลดขุนทด ประเภทประชาชน และทีมงาน ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

จากสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบาด COVID-19 นั้น ทำให้ทางกระทรวงอว.มีโครงการให้ทางพวกเรานั้นได้ดำเนินการในหัวข้อโครงการ COVID-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด จัดขึ้นเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทำการเข้าไปทำความสะอาด กำจัดเชื้อให้กับทางชุมชน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งมีการไปเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ และการจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ เนื่องด้วยการระบาดรอบนี้รุนแรง ประชาชนพากันหยุดอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ จึงทำให้ขยะภายในครัวเรือนนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทางผมและทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการขยะที่คาดว่าอาจจะปนเปื้อน และอาจจะแพร่เชื้อโรคได้ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ทิชชู่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้ทำการคัดแยกใส่ถุงขยะสีดำ ติดป้ายว่าขยะติดเชื้อและปิดปากถุงให้แน่นหนาก่อนทิ้ง ซึ่งช่วยให้ลดอัตราการแพร่เชื้อลงได้

 

   

 

อื่นๆ

เมนู