ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีทั้งหมด 18 ชุมชน  ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะโดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาโดยตลอด มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  ทิ้งขยะเป็นเวลา  แต่ยังคงมีปัญหาขยะล้นเมืองมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้าร่วมการจัดการขยะในชุมชน โดยในพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชน นำปัญหาที่พบร่วมปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล  เรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ในการวางแผนการจัดการขยะชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย

 

ชุมชนฝั่งละลมเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการจัดการขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ด้วยมีพื้นที่ที่คับแคบ ในชุมชนมีประชากรเพียง 70 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ราชพัสดุ มีการจัดสรรที่ดินและบ้านพักอาศัยได้น้อย จึงมีการจัดการได้ค่อนข้างดี  แต่ละครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะเป็นอยางดี  มีการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ดังนี้

1.การจัดการขยะเปียกโดยจะนำขยะเปียกแยกประเภทไว้แล้ว เช่น เศษผลไม้  เศษอาหาร  มาทำเป็นน้ำหมักเพื่อทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้และบำรุงดิน มีการแบ่งปันเพื่อนบ้าน และจำหน่ายด้วย   โดยมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

ส่วนผสม : ผัก ผลไม้หรือเศษอาหารเหลือทิ้ง 1 ส่วน + กากน้ําตาล หรือน้ําตาลทรายแดง 1 ส่วน
วิธีผสม : ผสมส่วนผสมเข้าดวยก ้ ันทิ้งไว้ 7 วัน (น้ําหมักจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลไหม้มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ถ้าน้ําหมัก มี
สีน้ําตาลอ่อน และกลิ่นบูดแสดงว่าใส่น้ําตาลไม่พอให้เพิ่มกากน้ําตาลลงไปอีก กลิ่นบูดจะค่อยๆ หายไปหมักต่อไป

ตวงน้ําหมักใส่ขวดหรือภาชนะเก็บในที่มืด ในห้องธรรมดาจะเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี

2.ปุ๋ยหมักจากเปลือกไข่ โดยแต่ละครัวเรือนจะนำเศษเปลือกไข่มารวมกัน  ซึ่งจะมีตัวแทนชุมชนเป็นผู้ทำปุ๋ยเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชน และจำหน่ายให้กับบุคลทั่วไป

สูตรเร่งดอก เร่งผลอย่างด่วน
1 เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้
2 ผงชูรส
3จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
4 น้ำเปล่า 5 ลิตร
วิธีทำ
นำเครื่องดื่มชูกำลัง 1 ฝา ผงชูรส 1 ช้อนชา จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 1 ฝา ไม่มีใช้ em แทน หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในน้ำเปล่า 5 ลิตร คนให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่นใส่พืชทางใบเพื่อเร่งดอก เร่งผล ช่วงที่เหมาะคือควรพ่นตอนเช้า

3.ปุ๋ยหมักจากใบไม้ โดยการคลุกเคล้าใบไม้แห้ง ปุ๋ยคอก และสารเร่งเชื้อจุลินทรีย์ หรือเชื้ออีเอ็ม ให้เข้าด้วยกันเสียก่อน (ก่อนใช้ควรปรึกษานักวิชาการเกษตร หรือผู้รู้ในท้องถิ่นเสียก่อน)  รดน้ำให้มีความชื้นในระดับที่พอดี ไม่เปียกโชกไป ไม่แห้งเกินไป เพื่อสร้างสภาวะที่ดีให้กับจุลินทรีย์  หลังจากนั้นบรรจุลงในภาชนะที่ใช้หมัก หรือนำไปกองรวมบริเวณที่จัดเอาไว้

                มีการร้องขอจากชุมชน มีความต้องการอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ดังนั้นหลังจากสถานการณ์โควิดลดลง  ได้เตรียมการวางแผนนำองค์ความรู้เพื่อฝึกอาชีพ  โดยให้ชุมชนนำวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาต่อยอด เช่น ว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัญ ไพร มะกรูด มะนาว มาแปรรูปเป็นสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน เพื่อใช้ในครัวเรือนและสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู