ข้าพเจ้า นางสาวฐิติมา เทินทองหลาง ประเภทบัญฑิตจบใหม่

ชุมชนในเมืองบุรีรัมย์ จากที่ข้าพเจ้าได้ไปลงพื้นที่บางส่วน ตามที่ได้รับมอบหมายมีอยู่ 6 ชุมชนด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนต้นสัก ชุมชนประปาเก่า ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชนเทศบาล ชุมชนหลังศาล โดยชุมชนแต่ละชุมชนจะอยู่ในสภาพผสมผสานกัน ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทประชาชนมีความแตกต่างกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชีพ ฐานะ หรือรายได้ ชุมชนในเมืองมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจตลาด ร้านค้าต่างๆมีความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน ให้รับผิดชอบชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากที่เข้าไปสำรวจในชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ก็จะมีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ถนนคนเดินเซราะกราวเป็นถนนคนเดินเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ บริเวรหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจัดขึ้นเพื่อให้ถนนคนเดินแห่นี้เป็นลานบ้าน ลานวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์หรือต่างจังหวัดมาพบปะกัน และได้มีการนำสินค้าผลผลิตในชุมชนมาจัดจำหน่าย นำศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และน่าสนใจของแต่ละอำเภอมาแสดง อีกทั้งยังมีตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สินค้าต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งอาหารของชาวบุรีรัมย์อีกด้วย ได้มีการปรับปรุงและเปิดใช้อาคารใหม่(ตลาดค้าปลีก) ตลาดสะอาด ผักสด ของสดเยอะแยะมากมาย ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถ อีกฝั่งเป็นอาคารเก่าแต่ยังคงมีร้านอาหารอร่อย ร้านเสื้อผ้าสวย ๆ อยู่อย่าง

ชุมชนในเมืองมีลักษณะเป็นย่านธุรกิจตลาด ร้านค้ามีความเจริญ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น

อื่นๆ

เมนู