ในการทำงานของเดือน เมษายน ดิฉันได้รับผิดชอบให้ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขยะในชุมชนเทศบาล

สภาพชุมชนเทศบาลโดยชุมชนเทศบาลเป็นชุมชนใหญ่จึงทำให้มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตลาด ซึ่งถังขยะค่อนข้างน้อย ชุมชนเทศบาลมีคนสัญจรไปมากเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถควบคุมการแยกขยะได้ 100% และส่วนมากคนในชุมชนทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวไม่มีการคักแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ

ปัญหาขยะในชุมชนเทศบาล ถังขยะไม่เพียงพอเพราะเป็นชุมชนใหญ่แล้วคนสัญจรไปมามาก ชุมชนไมมีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะเพราะเป็นชุมชนเมืองจึงทำได้ยากบางพื้นที่ก็วางถุงดำที่ใส่ขนะในบ้านมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะรอให้รถเก็บขยะมาเก็บเพราะมันล้นถังขยะที่มีตามจุดต่างๆ โดยจะมีรถขยะมาเก็บในทุกๆเช้า แต่กว่ารถขยะจะมาเก็บสุนัขก็คุ้ยเขี่ยขยะทำให้บางบริเวณสกปรก และส่งกลิ่นเหม็น

อื่นๆ

เมนู