ในการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ดิฉันนางสาวฐิติมาเทินทองหลาง ได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษลัง
ซึ่งดิฉันได้เลือกกระดาษลังมาแปรรูปเพราะที่บ้านชอบสั่งของออนไลน์จึงทำให้มีขยะจำพวกกระดาษลังจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการแปรรูปคือโคมไฟจากกระดาษลัง มีขั้นตอนการประดิษฐ์ดังนี้

1 เตรียมอุปกรณ์
2 ตัดกระดาษลังให้ได้หกเส้นขนาดกว้างเส้นละ 12 นิ้วขนาดยาวเส้นละ 2 นิ้ว
3 นำกระดาษลังทั้งหกเส้นมาประกบให้ได้รูปสามเหลี่ยม
4 นำกระดาษลังที่เหลือมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมพร้อมเจาะรูตรงกลางให้ได้ขนาดพอดีกับ หัวหลอดไฟประกอบหลอดไฟให้เรียบร้อย
5 นำกระดาษที่ปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมมาประกอบและนำกระดาษลังที่เจาะรูใส่หลอดไฟแล้วมาปิดด้านบน

ประโยชน์ที่ได้จากการแปรรูป

1. ทำให้มีแสงสว่าง
2. ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงาม
3. นำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5. สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู