ใน เดือนกันยายน นี้ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงชุมชนเพื่อสำรวจว่ามีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกหรือไม่ ซึ่งชุมชนที่ดิฉันได้ลงพื้นที่จะมีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกอยู่แล้ว และการการคัดแยกขยะอย่างดี ซึ่งดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าไปดูวิธีการแยกของชุมชนหลังศาล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก

ขยะอินทรีย์ ขยะเปียก คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง  การแยกขยะอินทรีย์ ขยะเปียกเพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัว

ขยะแห้ง คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น โลหะ กระดาษ พลาสติก ซึ่งบางชนิดสามารถนำไปรีไซเคิลได้ จึงจำเป็นต้องมีการคัดแยกขยะ

การทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งสารเคมีทำให้เรามั้นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกปลอยภัยแน่นอน และลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีได้อย่างมาก

วิธีการทำปุ๋ยน้ำ

ส่วนผสม

1.ผลไม้หรือผัก 3 ส่วน

2.กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน

3.หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน

4.น้ำสะอาด 10 ส่วน

วิธีทำ

1.ใส่ผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด

2.ละลายน้ำตาลและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันและเติมลงในภาชนะใส่ผละไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3.เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ คนให้ทั่ว

4.ปิดฝาให้สนิทเก็บมิดชิดในที่ร่ม

5.ทิ้งไว้ 3 เดือนและเปิดใช้งาน

สัดส่วนการใช้

1/500 : สำหรับไม้ที่มีใบบาง

1/200 : สำหรับไม้ที่มีใบหนา หรือไม้ผล

1/200 : ปรับปรุงบำรุงดิน

1/100 : ไล่แมลงวัน

1/10+เกลือ : ฆ่าหญ่า

แบบเข้มข้น : ราดชักโครกหรือพื้นห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายสิ่งปฏ้กูล

 

อื่นๆ

เมนู