ดิฉันนางสาวบงกช  ณ พัทลุง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

        เครื่องดื่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ ซึ่งช่วยลดความกระหาย กำจัดความอ่อนเพลีย ให้ความรู้สึกสดชื่น ช่วยชดเชยปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป และยังมีคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ ดังนั้นเครื่องดื่มจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากมนุษย์ยังมีการดำรงชีวิตอยู่ โดยที่เครื่องดื่มไม่สามารถที่จะผลิตออกมาเพื่อจัดจำหน่ายได้หากปราศจาก “บรรจุภัณฑ์” (Packaging) ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกล่อง ขวด หรือกระป๋อง เป็นต้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์มักจะใช้งานครั้งเดียวแล้วถูกทิ้งเป็นขยะ ในทุก ๆ ที่ที่มีการอยู่อาศัยของผู้คนมีแนวโน้มของขยะจากบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และขยะเหล่านี้ได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมีการจัดการขยะเหล่านี้ โดยควรนำเสนอแนวความคิดในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะจากบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

        ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ได้แก่ ให้ระดมความคิดในการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม ซึ่งทางกลุ่มของเราก็ได้ทำการประชุมเพื่อหารือในส่วนของสิ่งประดิษฐ์และวิธีการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ โดยได้ข้อสรุปว่าจะจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่แปรรูปจากกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนมทั้งหมด 7 ชิ้น ได้แก่

  • นาฬิกาจากกระป๋อง
  • กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง
  • กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง
  • กระถางแขวนต้นไม้จากกระป๋อง
  • กระป๋องอเนกประสงค์
  • กระเป๋าจากกล่องนมขนาด A4 และขนาดครึ่ง A4

        ทุก ๆ สิ่งประดิษฐ์ได้ผ่านการร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน นักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ภายในหลักสูตรทุก ๆ คน โดยร่วมกันประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยความสามัคคี มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน จากการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันของผู้คนภายในหลักสูตร และยังได้จัดการกับขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มหรือกล่องนมภายในชุมชนให้ลดน้อยลง โดยนำขยะเหล่านั้นมาแปรรูปให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และยังนำไปจัดจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

     

อื่นๆ

เมนู