การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม (MS03)

โดยนายเชาวเลิศ หมายบุญ ประเภทประชาชน ประจำชุมชนหนองปรือ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  MS03)

เมื่อพูดถึงขยะก็จะแบ่งออกได้หลายประเภทซึ่งขยะแต่ละประเภทก็จะสามารถนำมาแปรรูปออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกไปได้อย่างมากมาย แต่วันนี้เราจะมาเน้นกันที่การเพิ่มมูลค่าให้ขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ และกล่องนมที่มีอยู่ตามบ้านเรีอน โดยการนำขยะประเภทกระป๋องและกล่องนมสามารถแปรรูปออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้หลายแบบโดยทั้งนี้เบื้องต้นในกลุ่มงานของข้าพเจ้าได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ไว้หลายอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะประเภทกระป๋องและกล่องนมเช่น กระถางดอกไม้ต้นไม้ ตะกร้า กระเป๋า โมเดลรถต่างๆ กล่องใส่กระดาษทิชชู่ ดังรูปต่อไปนี้

                   

         

ทั้งนี้ทางกลุ่มงานของเรายังจะมีการทำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมขึ้นไปอีก ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณค่าของขยะที่ถูกทิ้งไปอย่างไร้ค่าไม่มีใครสนใจนั้น เพียงแต่เมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์และการประยุค ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงจัดการกับขยะเหล่านั้นให้มีมูลค่าเพิ่มได้อย่างง่ายแถมมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

อื่นๆ

เมนู