ข้าพเจ้านางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03) ได้ออกแบบและแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่ม เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะสำหรับประชาชน

โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไก้แก่

  1. กระเป๋าใส่เอกสารขนาด A4
  2. กล่องกระดาษชำระ
  3. กระเป๋าดินสอ
  4. กล่องใส่เหรียญและตกแต่ง
  5. ตะกร้าวางของ

เมื่อได้ทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาแล้ว แต่ละกลุ่มย่อยก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาประชุมพูดคุยกันอีกครั้ง ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ใตเป็นตัวหลัก สำหรับถ่ายทอดให้แก่ประชาชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู