ดิฉัน นางสาวมุกมณี  จันลา ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่ 3 ได้นัดหมายกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนมและกระป๋องเครื่องดื่ม

กระป๋องอะลูมิเนียม หรือที่หลายคนได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หรืออาหารแปลรูป ซึ่งกระป๋องอะลูมิเนียมนั้นมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง จึงนิยมนำมาบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม เมื่อใช้เสร็จแล้วก็จะนำกระป๋องไปทิ้ง แต่ประโยชน์ของกระป๋องอะลูมิเนียมยังมีประโยชน์อีกมากสามารถนำมาเพิ่มมูลค่า และยังช่วยลดขยะได้อีกด้วย

กล่องนมที่นำมาประดิษฐ์ เป็นกล่องนมทั่วไปหรือกล่องนม ยู เอช ที (UHT) ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล (Recyle) แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งกล่องนมเล่านั้นมีความแข็งแรง และกันนำได้ดี จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อสร้างรายได้ และช่วยลดขยะ ลดมลพิษได้อีกด้วย

สิ่งประดิษฐ์ที่กลุ่มของดิฉันได้ทำขึ้นมี ดังนี้   

– กล่องประดาษทิชชู่จากกระป๋อง    – กระเป๋าจากกระป๋องเครื่องดื่ม

– กระเป๋ากล่องนม   – กล่องดินสอ   – ของตกแต่งห้องหม้อมินิ

 

สรุป การที่ได้นำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องการลดขยะได้แล้ว ยังสามารถนำมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้ฝึกฝนงานฝีมือ เพื่อต่อยอดต่อไปได้อีกด้วย

วิดิโอประจำเดือน :  https://youtu.be/m-g1DOnXJcM

 

อื่นๆ

เมนู