การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 4 ต.ค. ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานในเดือนตุลาคม ซึ่งได้ข้อตกลงคือให้แต่ละกลุ่มแปรรูปกระป๋องและกล่องนมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถนำไปจัดจำหน่ายได้ตามจริงแต่ที่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชนต่อไป

ดังนั้นทางกลุ่มที่ 3 จึงนัดกันทำงานวันที่ 6 ต.ค. ที่ตึก 24 ชั้นล่าง โดยจะทำการแปรรูปกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์  2 อย่างคือ  ถุงกระเป๋าจากกระป๋องและกล่องทิชชู่จากกระป๋อง อุปกรณ์ที่มีดังต่อไปนี้ ลวดแฟนซี  กาว กระดาษแข็ง แผ่นหนังPVC กระป๋อง ขั้นตอนการทำ ตัดกระป๋องหัวและท้าย 5-10 กระป๋อง จากนั้นใช้กรรไกรตัดตรงกลางจะได้กระป๋องเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เสร็จแล้วทากาวและติดลงบนกระดาษแข็ง ร่างแบบลงบนชิ้นงาน ตัดชิ้นงานตามแบบที่วาดไว้  ติดชิ้นงานเข้ากับหนัง  PVC  เจาะรูที่ชิ้นงานห่างจากขอบเล็กน้อย ใช้ลวดแฟนซีร้อยชิ้นงานเข้าด้วยกันจนประกอบเป็นรูปกระเป๋า ส่วนกล่องทิชชู่ก็ทำลักษณะคล้ายกัน ดังภาพตัวอย่าง

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู