ดิฉัน นางสาวฐิติมา เทินทองหลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานใน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ในการทำงาน เดือน ตุลาคม ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้เลือกการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่ม และ กล่องนม
สำหรับการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องและกล่องนม กลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ดังต่อไปนี้
1. นาฬิกาจากกระป๋อง
2. กระเป๋าสะพายข้าง และ กระเป่าใส่เอกสารจากกระป๋อง
3. กระป๋องแขวนต้นไม้
4. กระป๋องใส่ของจิปาถะ
5. กระเป๋าใส่เอกสารจากกล่องนมขนาด A4 และ A5
ซึ่งตำบลในเมืองนั้น เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะจึงได้นำขยะที่เป็นกระป๋องและกล่องนมมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู