ข้าพเจ้า นายวัชรพล ขันพันธ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มของผมได้มีการนัดชี้แจงที่ตึกคณะวิทยาการจัดการเพื่อเริ่มปฏิบัติการแปรรูปจากกระป๋องและกล่องนมจึงได้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเพื่อประสิทธิผลในการทำงานยิ่งขึ้น จึงนำกระป๋องโค้ก เป็บซี่ เบียร์ นำมาแปรรูปประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นกระเป๋า กล่องทิชกระดาษทิชชู่และกระถางต้นไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ถ้าเราพูถึงกระป๋องและกล่องนมUHT ซึ่งถูกผลิตมาจากอะลูมิเนียม ในส่วนกล่องนมเองผลิตจาก กระดาษ อะลูมิเนียม ฟอยด์ พลาสติก เป็นส่วนประกอบที่ย่อยสลายได้ยากมาก หากนำไปเผาก็จะเกิดมลพิษ กระป๋องและกล่องนมเป็นหนึ่งในวัสดุที่ถูกนำมาใช้กันมากมายทั้งการบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่มจึงทำให้ถูกใช้และทิ้งไปอย่างล้นหลามบางทีหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปวัสดุเหล่านี้ไร้ความหมายบ้างถ้านำมาขัดแยกขยะแล้วเกิดไอเดียกระบวนการทางความคิดจัดการกับขยะเหล่านี้ก็จะสามารถนำมารีไซเคิลได้ทั้งการหลอมใหม่หรือการรีไซเคิลโดยการแปรรูปจากวัสดุเดิมมาทำให้มีมูลค่าเพิ่มได้โดยมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถดัดแปลงประยุกต์ให้กระป๋องเปล่านั้นมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ใช้งานได้จริง เช่น กระเป๋า ตระกร้า กล่องกระดาษทิชชู่ กล่องใส่ดินสอ กระถางต้นไม้

วัสดุเหล่านี้มีน้ำหนักที่เบาหยืดหยุ่นและยังสามารถกันน้ำได้เมื่อเรานำมารีไซเคิลก็ต้องมีโครงเสริมหรือแผ่นกระดาษแข็งที่จะสามารถเพิ่มความทนทานและคงสภาพให้แผ่นกระป๋องนั้นอยู่ตัวเหมาะที่จะสามารถนำไปประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้ครับ

 

 

 

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคุณค่าของขยะที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่าเมื่อเรามีความคิดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะจัดการกับขยะเหล่านั้นมาประยุกต์จะมีมูลค่าที่มาจากกระบวนการความคิดของมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราและสิ่งแวดล้อมได้ครับ

อื่นๆ

เมนู