ถอดบทเรียนการแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้า

เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

 

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2564

 

การแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้า เป็นการนำกระป๋องมาแปรรูปเพื่อให้เป็นวัสดุที่มีประโยชน์และนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพิ่มมูลค่าให้ขยะจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทางทีมได้มีการสืบค้นข้อมูลวิธีการนำขยะประเภทกระป๋องมารีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ และได้ข้อสรุปว่าจะทำการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้าเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้านี้ยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

วัสดุ อุปกรณ์ ในการแปรรูปกระป๋อง

 1. กระป๋องเครื่องดื่ม
 2. กระดาษแข็ง
 3. เสื่อน้ำมัน
 4. กาวยาง
 5. ลวดเบอร์ 7 และเบอร์ 11
 6. ริบบิ้นลวดหรือลวดสี
 7. เหล็กตอกเจาะรู (ตุ๊ดตู่)
 8. เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู
 9. คัตเตอร์/กรรไกร/ดินสอ/ยางลบ/ไม้บรรทัด
 10. ค้อน
 11. คีมตัดลวดและคีมดัดลวด
 12. เคเบิ้ลไทร์
 13. หมุดย้ำสายกระเป๋า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่างเปิดออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องผ่าออกแล้วใช้มือกางแผ่นกระป๋องให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 2. สร้างต้นแบบของชิ้นส่วนตะกร้าโดยวัดลงในกระดาษแข็ง แล้วตัดกระดาษออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ (ชิ้นส่วนด้านข้างตะกร้า, ฐานตะกร้า, สายตะกร้า) เพื่อเตรียมไว้ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมัน
 3. ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมันลงในกระดาษแข็งที่ตัดเตรียมไว้ และเจาะรูให้เรียบร้อย
 4. พันริบบิ้นลวดรอบเส้นลวดเพื่อใช้เป็นขอบของตะกร้า (ขอบบน ขอบฐาน และขอบสาย)
 5. นำลวดที่พันไว้แล้วมาประกอบเข้าสายและฐานของตะกร้า
 6. นำส่วนประกอบที่เตรียมไว้มาสานแต่ละด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงตามที่เรากำหนดไว้
 7. นำชิ้นส่วนที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้ตะกร้าที่สมบูรณ์แบบ

เคร็ดลับในการทำตะกร้าให้ออกมาสวยงาม

 1. ควรดึงริบบิ้นลวดให้แน่นและเก็บปลายโดยควรตัดให้เหลือสั้นที่สุดและสอดลวดไว้ใต้ลวดที่มีการร้อยแล้วให้เรียบร้อย
 2. วัดขนาดชิ้นส่วนของตะกร้าให้เท่ากันทุกตะกร้า โดยควรมีต้นแบบสำรองไว้ 1-2 เซท เพื่อให้ในการวัดขนาดชิ้นส่วนต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นควรเจาะรูระหว่างชิ้นส่วนด้านข้างของตะกร้าให้ตรงกับรูของฐานตะกร้าเพื่อทำให้การประกอบฐานเข้ากับตัวตะกร้าจะได้มีความเรียบร้อย สวยงามมากยิ่งขึ้น
 3. การเก็บมุม การโค้งของลวด จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยดัดโค้งช่วยดัดและเก็บมุมในระยะที่พอดี เพื่อลดความเบี้ยวของตะกร้า

 

 

         

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

อื่นๆ

เมนู