ดิฉัน นางสาวธนพร กฤษณโสภา นักศึกษา หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์   

ในปัจจุบันมีการนำสิ่งของกลับมาแปรรูปมากมาย ทางอาจารย์จึงให้ถอดบทเรียนการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้าสินค้า เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน และได้มีการวางแผนลงพื้นที่เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนต่อ

-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำตะกร้า

1.กระป๋องเครื่องดื่ม

2.กระดาษแข็ง

3.เสื่อน้ำมัน

4.กาวยาง

5.ลวดเล็ก (เบอร์ 7)

6.ลวดใหญ่ (เบอร์ 11)

7.ริบบิ้นลวด (ลวดสี)

8.เหล็กตอกเจาะรู (ตุ๊ดตู่)

9.เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู

10.คัตเตอร์/กรรไกร

11.ดินสอ/ยางลบ/ไม้บรรทัด

12.ค้อน

13.คีมตัดลวด

14.คีมดัดลวด

15.เคเบิ้ลไทร์

16.หมุดย้ำสายกระเป๋า

-วิธีทำ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

1.ล้างกระป๋องให้สะอาด หลังจากที่กระป๋องแห้งแล้วก็นำมาตัด

ปัญหาและอุปสรรค กระป๋องมีลักษณะโค้งงอจึงต้องค่อยๆดัดให้กระป๋องเรียบ

2.วาดแบบของชิ้นส่วนตะกร้าลงในกระดาษแข็ง และตัดออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น สายตะกร้า, ฐานตะกร้า และด้านข้างตะกร้า

ปัญหาและอุปสรรค กระดาษมีลักษณะแข็งและหนาต้องใช้แรงในการตัดหรือบางทีขอบกระดาษไม่เรียบ

3.หลังจากที่ได้ชิ้นส่วนกระดาษที่ตัดไว้แล้ว นำมาติดเสื่อน้ำมันและกระป๋อง พอกาวแห้งจึงนำมาเจาะรูเพื่อที่ตะทำการสาน

ปัญหาและอุปสรรค กระป๋องดีด ช่วงที่ติดติดกาวลงกับกระดาษจึงต้องหาสิ่งของหนักๆมาวางทับไว้ กาวค่อนข้างแห้งไวและเหนียวมาก

4.พันริบบิ้นสีเพื่อจะมาทำเป็นของของตะกร้าและขอบของสายตะกร้า

ปัญหาและอุปสรรค ลวดเบอร์7 เป็นเส้นเล็ก ทำให้พันค่อนข้างยาก บางช่วงมีความไม่เรียบ

5.นำสายตะกร้า,ฐานตะกร้า,และลวดริ้บบิ้นมาประกอบเข้ากัน  

ปัญหาและอุปสรรค ลวดเส้นใหญ่ค่อนบ้างแข็ง ประกอบเข้าแรกๆอาจจะดัดยาก

6.นำชิ้นด้านข้างมาประกอบเข้ากันให้เป็นรูปร่างตามแบบที่เราทำ

ปัญหาและอุปสรรค ขอบอาจจะเกินมานิดหน่อย ต้องตัดส่วนที่เกินออก

7.นำส่วนต่างๆที่ทำไว้ มาประกอบเข้ากันให้เป็นรูปร่าง หลังจากนั้นก็ดัดสายให้โค้ง

ปัญหาและอุปสรรค สายแข็งต้องค่อยๆดัด ถ้าไม่ระวัง สายอาจจะเบี้ยวได้

หลังจากที่กลุ่มเราทำออกมาอย่างเป็นรูปร่างแล้ว อาจารย์หลักสูตร จะมีการถ่ายทอดการทำตะกร้านี้ให้แกชุมชนตำบลในเมือง อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นจึงมีการทำต้นแบบของตะกร้า เพื่อที่เราจะได้ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง

-รูปแบบการทำตะกร้า มีทั้งหมด3แบบ ดังนี้

แบบที่1

แบบที่2

แบบที่3

อื่นๆ

เมนู