บริบทของการจัดการขยะของชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวเนตรนภา หมวกไธสง นักศึกษา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม2564

ในช่วงเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนตลาดสด

ชนชุมเห็ด ชุมชนหลักเมือง ชุมชนวัดอิสาณ ชุมชนสะพานยาว ชุมชนฝั่งละลม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นพบว่ามีการคัดแยกขยะน้อยส่วนมากจะเป็นการทิ้งขยะปนกันไปเลยเพราะว่าถังที่วางตั้งให้ตามจุดต่างๆไม่ได้มีป้ายติดว่าเป็นขยะประเภทไหนจึงทำให้คนในชุมชนทิ้งขยะรวมกันไปเลยไม่แยกขยะก่อนทิ้ง และพบว่าคนในชุมชนจะนำขยะใส่ถุงดำแต่เก็บถุงพลาสติกไว้พับเก็บไว้ใช้แทนถุงผ้ายามฉุกเฉิน 

แต่เมื่อจำเป็นต้องทิ้งจริงๆคนในชุมชนก็จะทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิล

และช่วงนี้จะมีงานบุรีรัมย์มาราธอน2021คนในชุมชนจึงให้ความร่วมมือในการจัดการขยะเพื่อรักษาความสะอาดเป็นอย่างมาก

ดังนั้นการจัดการขยะของคนในชุมชนช่วยลดปริมาณขยะได้ดีและทำให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู