ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร MS03

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนหลังราชภัฏเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนสภาพปัญหาที่พบคือภายในชุมชนไม่มีถังขยะที่แยกประเภทก่อนการทิ้งอย่างชัดเจนและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ได้มีการคัดแยกก่อนทิ้งโดยจะทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันแล้วนำใส่ถุงไปทิ้งตามจุดที่มีถังขยะตั้งไว้ให้เพื่อรอรถจากเทศบาลเข้ามาเก็บขยะแล้วนำไปทำการคัดแยกและทำลายซึ่งเทศบาลจะเข้ามาเก็บขยะทุกวัน แต่ภายในชุมชนหลังราชภัฏจะมีตู้สีส้มไว้สำหรับทิ้งขยะอันตราย เช่น หลอดไฟและขยะอันตรายอื่นๆ

สรุป จากการลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชน ข้าพเจ้าและทีมงานคิดว่าภายในชุมชนควรจะมีถังขยะแยกประเภทก่อนทิ้งอย่างชัดเจนเพื่อให้คนในชุมชนได้สร้างความเคยชินในการแยกขยะก่อนทิ้งและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และข้อดีจากการคัดแยกขยะที่จะสามารถนำไปสร้างมูลค่าได้

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู