การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19

โดยนายเชาวเลิศ หมายบุญ ประเภทประชาชน ประจำชุมชนหนองปรือ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  MS03)

 

             

หลังจากสถานการณ์การ COVID-19 ได้มีการระบาดระลอกใหม่ขึ้นนี้ ถือว่าแพร่กระจายมากกว่าทุกๆ ครั้ง ประชาชนได้รับผลกระทบมากพอสมควร จะเห็นได้จากมาตรการต่างๆ ของทางราชการและทางจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมา หนึ่งในนั้นคือมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านตลอดทั้งวันไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านไปไหนมาไหน เพื่อลดการกระจายความเสี่ยงต่อโรคระบาด COVID-19 ครั้งนี้ โดยพฤติกรรมของคนในชุมชนหนองปรือส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากคนที่มีงานประจำที่จำเป็นต้องเดินทางทุกวัน ซึ่งคนในชุมชนหนองปรือส่วนใหญ่จะบอกว่าช่วงนี้ไม่จำเป็นจะไม่ออกไปซื้ออาหารด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงของทั้งตนเองและคนในครอบครัว โดยผู้ที่ให้ความร่วมมือที่อยู่บ้านส่วนใหญ่จะมีการสั่งอาหารสิ่งของเครื่องใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แกร๊ปฟู๊ด ฟู๊ดแพนด้า หรือสั่งผ่านเฟสบุ๊ค ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือการสะสมของขยะที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วภายในบ้านเรือนของคนในชุมชนหนองปรือ

                 

 

ทั้งนี้ทางทีมงานได้มีการติดต่อเข้าพบและเรียนรู้วิธีการจัดการขยะกับผู้นำชุมชนโดยมีแผนการเบื้องต้นคือจะใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายวิทยุชุมชนซึ่งจะมีการเปิดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วภายในชุมชน ทางไลน์ภายในกลุ่มของผู้นำชุมชนและลูกบ้านภายในชุมชนเพื่อให้มีความเข้าใจในการแยกประเภทขยะง่ายๆ จากในครัวเรีอนก่อนโดยแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่นขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋อง เก็บไว้เพื่อสามารถนำไปขายได้ ขยะที่สามารถย่อยสลายเองได้ เช่นผัก พืช ใบไม้ ก็จะแนะนำให้ทำถังฝังลงดินทิ้งบริเวณภายในเขตพื้นที่บ้านของตนเอง ส่วนขยะทั่วไป เช่นถุงหรือกล่องที่เปื้อนอาหาร ให้นำใส่ถุงดำมัดปากถุงให้สนิทแล้วจึงนำมาทิ้งที่ถังขยะประจำจุดที่ทางเทศบาลได้ทำการจัดเตรียมไว้ให้ โดยขยะที่เป็นอันตรายเช่นกระป๋องสี ถ่านไฟฉายของที่มีสารเคมี ทางชุมชนจะได้จัดให้มีถึงเฉพาะไว้ให้ และจะทำป้ายติดที่ถังขยะเพื่อแยกประเภทให้ชัดเจนก่อนทิ้ง และยังจะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนหนองปรือที่จะช่วยกันดูแลจัดการเป็นหูเป็นตา ร่วมมือร่วมใจกัน ในการดูแลให้ทิ้งขยะลงถังให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

             

 

 

อื่นๆ

เมนู