ข้าพเจ้านางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องจากภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีความรุนแรงมาก และมีประกาศขอความร่วมมือให้งดการเดินทางออกจากบ้าน ภายหลังจึงได้มีการพูดคุยทางออนไลน์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค และการจัดการขยะภายในชุมชน

พบว่าภายหลังจากมีการระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีสองส่วนหลักๆ คือการซื้อของซึ่งมักเป็นการสั่งออนไลน์ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณขยะจำพวกกล่องหรือวัสดุกันกระแทกมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณขยะมากที่สุดก็คือพฤติกรรมการซื้ออาหาร

จากการพูดคุยกับประชาชนบางส่วน พบว่าคนที่เคยทำอาหารเองก็ยังคงทำอาหารเองเป็นปกติ ในส่วนนี้ไม่ได้มีการทำให้อัตราการเกิดของขยะผิดปกติ แต่กลุ่มคนที่เคยทานอาหารจากร้านอาหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ รวมถึงมีนโยบายงดการนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ทำให้ต้องมีการซื้ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน เป็นสาเหตุที่ทำให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติ

ในด้านการจัดการขยะ คาดว่าว่ายังไม่ได้มีการวางแผนการจัดการโดยเฉพาะ เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะยังพบว่าเป็นตามรูปแบบการจัดการเดิมที่เคยมีเท่านั้น แต่ก็พบว่ามีการเพิ่มรอบของการเก็บขยะจากทางเทศบาลเมืองบ้าง

อื่นๆ

เมนู