ข้าพเจ้านางสาวเนตรนภา หมวกไธสง นักศึกษา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม2564

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคมทำให้มีปัญหาในการลงพื้นที่และการจัดประชุม ในเดือนพฤษภาคมจึงได้มีการจัดการประชุมแบบย่อย ๆ มีการนัดหมายการประชุมในชุมชนบางส่วนเท่านั้นเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงมาก

จากการลงสำรวจและสัมภาษณ์พื้นที่ชุมชนฝั่งละลม ซึ่งได้ทำการสัมภาษณ์ในเรื่องการจัดการขยะที่ทางชุมชนซึ่งพบว่า ไม่มีถังขยะตั้งภายในชุมชน จะมีเวลาที่เทศบาลมาเก็บขยะคือ จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ตอน6โมงเย็นและตี2 โดยจะต้องนำขยะมาวางไว้หน้าบ้านและมีการแยกขยะ แต่ไม่ได้แยกเชื้อ เมื่อแยกแล้วจะนำขยะที่ขายได้ไปขายที่รับซื้อของเอกชนใกล้ๆชุมชน

จากที่กล่าวมาเเล้วไม่มีถังขยะตั้งอยู่ภายในชุมชนซึ่งขยะที่คนในชุมชนนำมาทิ้งนั้นอาจถูกลมพัดปลิวได้ ทำให้เกิดความสกปรก นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ขยะพัดปลิวไปติดท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันเมื่อเกิดฝนตก ท่อน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ดังนั้นเเล้วควรมีถังขยะในชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังสามารถทำให้ชุมชนสะอาดขึ้นได้ด้วย

https://youtu.be/vSU9nn4-XXo

อื่นๆ

เมนู