นายเชาวเลิศ หมายบุญ ประเภทประชาชน ประจำชุมชนหนองปรือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  MS03)

 

   

สำหรับกิจกรรมประจำเดือนนี้ได้จัดให้มีกิจกรรม Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในชุมชน โดยมีการจัดทำสบู่เพื่อเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยรักษาความสะอาดเบื้องต้นภายในสู่ภายนอก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในชุมชน รวมถึงมาตรการการป้องกันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม จัดให้มีพื้นที่วัดอุณหภูมิอย่างช้ดเจน พื้นที่ให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน พื้นที่สำหรับการจัดอบรมการทำสบู่เพื่อสำหรับไว้ให้เองและอาจจะต่อยอดไปถึงการนำไปจำหน่ายให้เกิดอาชีพได้ต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมีประโยชน์มากเพราะจะเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิดและทั้งนี้คนในชุมชนก็ได้ให้ความร่วมมือที่จะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างรวมถึงสังคมที่สงบสุขก็จะกลับมาได้เช่นเดิมโดยเร็ว

 

 

อื่นๆ

เมนู