ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานรวมไปถึงคณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่วกับการทำสบู่เหลวให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้เองที่ครัวเรือนซึ่งสามารถทำการพัฒนาต่อยอดได้โดยอาจจะทำใช้เองที่บ้านหรือปรับปรุงสูตรเพื่อทำการจำหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการตวรจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และมีการลงชื่อสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานก็ยังให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการช่วยกันทำสบู่เหลว หลังจากทำเสร็จแล้วก็ได้ทำการแจกจ่ายแบ่งกันนำกลับไปใช้ที่บ้านและแจกหน้ากากอนามัยให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งด้วย จากการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีจึงทำให้การ

Tags:

อื่นๆ

เมนู