MS03 การเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โจทย์ แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางจณิสตา นุชสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ทำการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ทางกระทรวงอว.มีโครงการให้ทางพวกเรานั้นได้ทำการเข้าแข่งขันกันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภายใต้โจทย์ แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ภานใต้สถานการณ์ และปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทางทีมของดิฉัน โดยปกติแล้วได้ทำหลักสูตรการบริหารจัดการขยะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แล้วทางเราได้เห็นปัญหาการจัดการขยะในปัจจุบัน ว่าขยะต่าง ๆ มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ขยะบางชนิดนั้น ยังสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทางเราจึงได้ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับทางชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และได้จัดตั้งโครงการร้านค้าเติมรักขึ้น

ร้านค้าเติมรักษ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยาสระผม น้ำยาอาบน้ำ น้ำยาซักผ้า ในรูปแบบการเติมใส่บรรจุภัณฑ์เดิม จะช่วยลดการก่อขยะใหม่ โดยลักษณะของการแลกเปลี่ยนมีทั้งการใช้เงินสด และการนำขยะพลาสติกชนิดต่าง ๆ มาแลก อีกทั้งยังมีการทำตู้รีฟิว สำหรับหอพัก เพื่อความสะดวกในการซื้อของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต่อ ๆ ไป อาจจะได้ไปวางจัดจำหน่ายบริเวณร้านค้าของชำต่าง ๆ

จากการเข้าร่วมในการแข่งขันรอบแรกเป็นการคัดเลือกจากวิดีโอคลิป โดยได้รับคัดเลือกเป็น 40 ทีมสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 17-18 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ

                       

อื่นๆ

เมนู