ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ทำการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดรายได้ ใช้งานได้จริง โดยชื่อทีมได้แก่ ทีม RePlasticLife

จากที่กล่าวมาข้างต้นทางทีมงานได้ร่วมกันออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำเอาขยะมารีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยทางทีมงานออกความคิดเห็นกันว่า จะนำมาประดิษฐ์เป็นถังพลาสติกมินิ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์ ได้แก่ ถุงพลาสติก เนื่องจากถุงขยะพลาสติกถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมา แม้ว่าปัจจุบันมีมาตรการลดการใช้ถุงขยะพลาสติก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการใช้ถุงพลาสติกในหลายพื้นที่ เนื่องจากสะดวกต่อการนำมาใช้ ไม่ต้องพกพาในตอนที่ทำการออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ หรืออาจจะไม่สะดวกต่อการพกพาตามแต่เหตุผลของแต่ละบุคคล

ดังนั้นแล้วทางทีมงานได้ทำการนำเอาถุงพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นถังพลาสติกมินิ โดยนำมาถักและเย็บให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาจนำไปใช้สิ่งของ หรือนำไปเป็นขยะชิ้นเล็ก ๆ แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละบุคคล จากนั้นสามารถนำสิ่งของต่าง ๆ มาตกแต่งเพื่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์

 

ลิ้งค์วิดีโอในการประดิษฐ์ถังพลาสติกมินิ

https://youtu.be/4U8efOPn2yI

Tags:

อื่นๆ

เมนู