การรีไซเคิ้ลขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

โดยนายเชาวเลิศ หมายบุญ ประเภทประชาชน ประจำชุมชนหนองปรือ
ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร (การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  MS03)

ปัจจุบันขยะถือเป็นสิ่งใกล้ตัวมนุษย์เรามากทั้งเป็นผู้สร้างและพยามทำลายไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งขยะแต่ละชนิดก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดได้อย่างได้ โดยขยะบางชนิดก็มีประโยชน์กับเราโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้เราอยากจะแนะนำการรีไซเคิ้ลขยะที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เดี๋ยวเรามาชมกันครับ

1. วัสดุลังกระดาษ โดยทั่วไปคนเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง ชั่งกิโลขายหรือจะเอาไปทิ้ง แต่เราขอเสนอนวัตกรรมจากลังกระดาษที่เหลือใช้โดยนำเอามาทำชั้นวางรองเท้าแบบง่ายๆ แต่ได้ใจความสามารถใช้งานได้จริง

โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ อุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือ ลังกระดาษที่เท่าๆ กันจะได้ดูสวยงาม จำนวน 2 ถึง 4 ใบ เทปกาว 2 หน้าแบบบาง กรรไกร เทปกาวหนังไก่ สีสเปรย์ ใช้พ่นเพื่อความสวยงาม

ขั้นตอนการทำ ให้นำติดเทปกาวสองหน้าที่ด้านบนของลัง และนำลังมาวางซ้อนประกบกันให้ตรง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ หลังจากเสร็จแล้วให้นำสีสเปรย์ที่เตรียมไว้มาพ่นให้ดูสวยงาม ดังตัวอย่างในรูปด้านล่างนี้

                                   

2. ถุงขยะหรือถุงพลาสติกใบใหญ่ ปกติแล้วถุงขยะหรือถุงใบใหญ่ๆ จะถูกนำไปทำเป็นถุงใส่ขยะหรือนำไปคลุมภาชนะต่างๆ ไว้ แต่วันนี้เราขอเสนอ เสื้อกันฝนที่ทำจากถุงพลาสติกที่อยู่ใกล้ตัวเมื่อต้องเจอฝนโดยไม่ทั้งตัวกัน ขั้นตอนการทำก็แสนจะง่ายโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ

โดยอุปกรณ์ที่ต้องมีคือ ถุงขยะดำหรือถุงพลาสิกใบใหญ่พอที่จะสวมตัวเราได้ มีดหรือกรรไกร เทปกาวหรือสติ๊กเกอร์ลวดลายต่างๆ เพื่อง่ายต่อการมองเห็น

ขึ้นตอนการทำมีดังนี้ ให้นำถุงที่เตรียมไว้มาตัดเป็นครึ่งวงกลมพอจะสวมเข้าหัวได้ บริเวณก้นถุง พอตัดเป็นครึ่งวงกลมได้แล้ว ให้นำกรรไกรหรือมีดมาตัดที่บริเวณข้างถุงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาขนาดพอให้แขนออกมาได้พอดี เท่านี้ก็นำมาสวมที่หัวและแขนทำเป็นชุดกันฝนได้แล้ว แต่เราอาจจะนำสติ๊กเกอร์หรือเทปกาวที่สะท้อนแสงมาติดไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจยยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างตามภาพข้างล่างนี้

       

 

 

 

อื่นๆ

เมนู