MS03 บทความประจำเดือนสิงหาคม เรื่อง การแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

 

 

Link>กลุ่ม3คน : การแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ – YouTube

https://bit.ly/3shjAdL

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน

กลุ่มของกระผมได้เลือกแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2 อย่าง คือ 1. เสื้อกันฝนจากถุงดำ และ 2.ชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษเหลือใช้   โดยมีวิธีการและขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

1.การทำเสื้อกันฝนจากถุงดำ ที่กลุ่มกระผมได้เลือกทำผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เพราะในช่วงนี้เป็นฤดูฝน เสื้อกันฝนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก อีกทั้งอุปกรณ์ในการทำก็หาได้ทั่วไปและมีราคาไม่แพง ซึ่งอุปกรณ์มีดังนี้ 1.ถุงดำที่ไม่ใช้แล้ว 2.กรรไกรหรือคัตเตอร์ 3.เทปใสเรืองแสง

ขั้นตอนในการทำเสื้อกันฝนจากถุงดำ 1.มาร์คส่วนหัวใช้มุมของถุงดำด้านใดก็ได้ 2.มาร์คช่องสำหรับแขนให้พอดีกับตัวทั้ง 2 ด้านของถุงดำ 3.ตัดตามรอยที่มาร์คไว้

 

2.การทำชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ 1.ลังกระดาษเปล่าเหลือใช้ 2.เทปกาว 3.กรรไกร 4.สเปรย์สีใดก็ได้

ขั้นตอนในการทำ 1.นำลังกระดาษเปล่า 2 ลัง มาต่อติดกัน 2.ติดเทปกาวเพื่อให้ลังทั้งสองติดกันทำให้ลังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

การแปรรูปจากสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ไม่ใช่เรื่องยากเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและทุกคนสามารถทำได้ นอกจากจะได้สิ่งของหรือเครื่องใช้ใหม่แล้วยังเป็นการช่วยลดขยะได้อีกด้วยนะครับ

 

อื่นๆ

เมนู